Status report 2016/10: Příprava

Rád bych tímto čtenáře stručně informoval o stavu projektu Strategické litigace v oblasti IP/ICT law v České republice.

Projekt se zatím nachází v nejranější fázi, kdy jsou stanoveny cíle a rámcová metoda jejich dosažení. Samotná vzletná idea však nestačí, proto v nejbližším období budeme rozpracovávat detaily ohledně projektového řízení a fundingu a následně bude probíhat diskuse nad tématy pro budoucí soudní spory.

Předpokládaný rámcový průběh

  1. Dořešení provozních otázek a detailů projektu
  2. Identifikace problematických otázek ve vytyčených oblastech
  3. Precizace jednotlivých témat soudních sporů
  4. Volba či založení subjektů sporu
  5. Vypracování skutkového stavu a podání na soudy
  6. Zahájení sporů

Komunikace

Tento blog bude sloužit jako komunikační kanál vůči veřejnosti, prostřednictvím kterého budou zveřejňovány status updates a všechny informace podstatné z hlediska průběhu projektu – a samozřejmě bude možné nahlédnout pod pokličku celé „operace“ a prostřednictvím komentářů, které vždy vítáme, se vyjadřovat k jednotlivým bodům.